XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

KẾT QUẢ MAX3D PRO
04/07 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
492
974
2 Tỷ 0
Giải nhất
759
429
280
627
30Tr 0
Giải nhì
770
043
714
542
941
503
10Tr 2
Giải ba
979
277
356
013
828
129
816
691
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 34
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 528
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,795
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
02/07 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
073
852
2 Tỷ 0
Giải nhất
825
423
308
820
30Tr 0
Giải nhì
002
784
430
445
193
030
10Tr 3
Giải ba
280
757
126
999
771
276
064
436
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 38
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 533
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,038
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
29/06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
620
355
2 Tỷ 0
Giải nhất
656
861
863
144
30Tr 0
Giải nhì
607
030
412
450
769
580
10Tr 4
Giải ba
604
693
386
216
302
271
568
872
4Tr 13
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 67
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 562
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,153
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
27/06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
200
120
2 Tỷ 0
Giải nhất
247
118
237
342
30Tr 5
Giải nhì
317
159
523
393
409
207
10Tr 3
Giải ba
070
216
648
162
154
351
549
424
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 33
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 567
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,442
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
25/06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
396
215
2 Tỷ 0
Giải nhất
641
820
735
729
30Tr 1
Giải nhì
058
180
443
738
936
251
10Tr 4
Giải ba
160
156
003
858
812
302
166
123
4Tr 10
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 46
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 749
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,108
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 1
KẾT QUẢ MAX3D PRO
22/06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
960
537
2 Tỷ 0
Giải nhất
981
309
338
112
30Tr 0
Giải nhì
572
489
313
946
155
117
10Tr 8
Giải ba
768
881
827
592
279
123
446
076
4Tr 5
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 53
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 367
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,349
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
20/06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
624
858
2 Tỷ 0
Giải nhất
757
520
871
651
30Tr 0
Giải nhì
383
123
616
348
297
306
10Tr 3
Giải ba
115
354
207
540
505
155
660
264
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 44
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 556
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,327
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số