XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

KẾT QUẢ MAX3D PRO
11/07 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
412
171
2 Tỷ 0
Giải nhất
688
954
294
084
30Tr 1
Giải nhì
914
631
253
308
468
244
10Tr 3
Giải ba
967
557
823
190
832
444
450
940
4Tr 9
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 46
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 707
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,793
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
09/07 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
722
042
2 Tỷ 0
Giải nhất
134
223
558
822
30Tr 4
Giải nhì
151
833
371
252
251
522
10Tr 8
Giải ba
170
260
212
286
766
951
637
251
4Tr 9
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 71
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 521
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,675
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
06/07 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
396
057
2 Tỷ 0
Giải nhất
116
103
359
793
30Tr 1
Giải nhì
438
145
645
997
590
358
10Tr 4
Giải ba
170
038
616
211
434
737
570
860
4Tr 11
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 49
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 500
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,226
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
04/07 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
492
974
2 Tỷ 0
Giải nhất
759
429
280
627
30Tr 0
Giải nhì
770
043
714
542
941
503
10Tr 2
Giải ba
979
277
356
013
828
129
816
691
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 34
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 528
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,795
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
02/07 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
073
852
2 Tỷ 0
Giải nhất
825
423
308
820
30Tr 0
Giải nhì
002
784
430
445
193
030
10Tr 3
Giải ba
280
757
126
999
771
276
064
436
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 38
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 533
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,038
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
29/06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
620
355
2 Tỷ 0
Giải nhất
656
861
863
144
30Tr 0
Giải nhì
607
030
412
450
769
580
10Tr 4
Giải ba
604
693
386
216
302
271
568
872
4Tr 13
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 67
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 562
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,153
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
27/06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
200
120
2 Tỷ 0
Giải nhất
247
118
237
342
30Tr 5
Giải nhì
317
159
523
393
409
207
10Tr 3
Giải ba
070
216
648
162
154
351
549
424
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 33
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 567
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,442
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số