XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

KẾT QUẢ MAX3D PRO
12/10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
039
748
2 Tỷ 0
Giải nhất
140
413
173
357
30Tr 0
Giải nhì
746
324
985
122
389
389
10Tr 0
Giải ba
852
410
631
594
138
585
412
706
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 30
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 374
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4800
KẾT QUẢ MAX3D PRO
10/10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
884
242
2 Tỷ 0
Giải nhất
338
455
069
442
30Tr 1
Giải nhì
466
622
249
075
744
321
10Tr 8
Giải ba
834
467
723
386
214
603
746
671
4Tr 8
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 44
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 480
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4407
KẾT QUẢ MAX3D PRO
05/10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
416
406
2 Tỷ 0
Giải nhất
526
474
913
646
30Tr 2
Giải nhì
494
876
392
197
787
356
10Tr 1
Giải ba
917
028
172
184
765
244
039
254
4Tr 3
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 28
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 343
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4248
KẾT QUẢ MAX3D PRO
03/10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
321
944
2 Tỷ 0
Giải nhất
346
470
680
385
30Tr 1
Giải nhì
115
003
566
859
162
755
10Tr 7
Giải ba
018
776
745
576
577
839
201
593
4Tr 9
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 35
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 425
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4251
KẾT QUẢ MAX3D PRO
23/09 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
276
623
2 Tỷ ...
Giải nhất
419
598
365
551
30Tr ...
Giải nhì
310
701
329
986
570
351
10Tr ...
Giải ba
569
006
646
084
373
132
356
385
4Tr ...
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr ...
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr ...
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K ...
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K ...
KẾT QUẢ MAX3D PRO
21/09 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
216
145
2 Tỷ 1
Giải nhất
881
992
026
968
30Tr 1
Giải nhì
863
418
758
008
754
901
10Tr 2
Giải ba
523
346
903
201
704
543
805
091
4Tr 9
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 34
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 372
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 3786
KẾT QUẢ MAX3D PRO
19/09 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
408
535
2 Tỷ ...
Giải nhất
770
675
831
097
30Tr ...
Giải nhì
802
965
890
776
239
585
10Tr ...
Giải ba
759
497
769
282
741
907
827
334
4Tr ...
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr ...
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr ...
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K ...
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K ...

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số