XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

KẾT QUẢ MAX3D PRO
17/10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
532
085
2 Tỷ 0
Giải nhất
615
065
555
937
30Tr 1
Giải nhì
721
703
902
843
209
352
10Tr 11
Giải ba
151
397
718
306
017
457
760
194
4Tr 5
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 38
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 494
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4139
KẾT QUẢ MAX3D PRO
14/10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
468
496
2 Tỷ 0
Giải nhất
512
820
328
913
30Tr 1
Giải nhì
022
161
074
072
329
019
10Tr 0
Giải ba
263
793
508
770
313
892
896
894
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 32
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 642
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4084
KẾT QUẢ MAX3D PRO
12/10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
039
748
2 Tỷ 0
Giải nhất
140
413
173
357
30Tr 0
Giải nhì
746
324
985
122
389
389
10Tr 0
Giải ba
852
410
631
594
138
585
412
706
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 30
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 374
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4800
KẾT QUẢ MAX3D PRO
10/10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
884
242
2 Tỷ 0
Giải nhất
338
455
069
442
30Tr 1
Giải nhì
466
622
249
075
744
321
10Tr 8
Giải ba
834
467
723
386
214
603
746
671
4Tr 8
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 44
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 480
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4407
KẾT QUẢ MAX3D PRO
05/10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
416
406
2 Tỷ 0
Giải nhất
526
474
913
646
30Tr 2
Giải nhì
494
876
392
197
787
356
10Tr 1
Giải ba
917
028
172
184
765
244
039
254
4Tr 3
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 28
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 343
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4248
KẾT QUẢ MAX3D PRO
03/10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
321
944
2 Tỷ 0
Giải nhất
346
470
680
385
30Tr 1
Giải nhì
115
003
566
859
162
755
10Tr 7
Giải ba
018
776
745
576
577
839
201
593
4Tr 9
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 35
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 425
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4251
KẾT QUẢ MAX3D PRO
23/09 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
276
623
2 Tỷ ...
Giải nhất
419
598
365
551
30Tr ...
Giải nhì
310
701
329
986
570
351
10Tr ...
Giải ba
569
006
646
084
373
132
356
385
4Tr ...
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr ...
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr ...
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K ...
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K ...

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số