XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 03-07-2024
11 18 24 34 38 43
Giá trị Jackpot
18.339.607.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18.339.607.000
Giải nhất 5 số 38 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.128 300.000
Giải ba 3 số 18.265 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 30-06-2024
05 23 25 28 30 43
Giá trị Jackpot
16.735.323.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 16.735.323.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.155 300.000
Giải ba 3 số 18.174 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 28-06-2024
04 06 16 32 41 44
Giá trị Jackpot
15.172.247.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.172.247.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 923 300.000
Giải ba 3 số 15.650 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 26-06-2024
08 10 29 30 33 40
Giá trị Jackpot
13.538.712.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.538.712.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 852 300.000
Giải ba 3 số 14.271 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 23-06-2024
09 11 19 29 31 44
Giá trị Jackpot
19.775.097.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 19.775.097.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.256 300.000
Giải ba 3 số 20.562 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 19-06-2024
08 12 17 23 26 27
Giá trị Jackpot
16.583.396.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 16.583.396.500
Giải nhất 5 số 35 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.197 300.000
Giải ba 3 số 18.425 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 14-06-2024
10 24 25 26 30 41
Giá trị Jackpot
13.410.838.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.410.838.000
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 711 300.000
Giải ba 3 số 14.049 30.000

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số