XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 07-07-2024
04 08 22 23 26 45
Giá trị Jackpot
13,539,605,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,539,605,500
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 907 300.000
Giải ba 3 số 15,988 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 05-07-2024
04 23 33 38 40 44
Giá trị Jackpot
20,185,430,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 20,185,430,500
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,069 300.000
Giải ba 3 số 17,530 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 03-07-2024
11 18 24 34 38 43
Giá trị Jackpot
18.339.607.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18.339.607.000
Giải nhất 5 số 38 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.128 300.000
Giải ba 3 số 18.265 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 30-06-2024
05 23 25 28 30 43
Giá trị Jackpot
16.735.323.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 16.735.323.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.155 300.000
Giải ba 3 số 18.174 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 28-06-2024
04 06 16 32 41 44
Giá trị Jackpot
15.172.247.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 15.172.247.000
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 923 300.000
Giải ba 3 số 15.650 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 26-06-2024
08 10 29 30 33 40
Giá trị Jackpot
13.538.712.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.538.712.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 852 300.000
Giải ba 3 số 14.271 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 23-06-2024
09 11 19 29 31 44
Giá trị Jackpot
19.775.097.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 19.775.097.000
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.256 300.000
Giải ba 3 số 20.562 30.000

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số