XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 12-11-2023
02 04 10 15 27 31
Giá trị Jackpot
57,741,013,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 57,741,013,000đ
Giải nhất 5 số 38 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,980 300.000
Giải ba 3 số 31,624 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 10-11-2023
01 04 10 13 14 44
Giá trị Jackpot
52,013,662,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 52,013,662,000đ
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,691 300.000
Giải ba 3 số 28,670 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 08-11-2023
07 20 23 27 31 33
Giá trị Jackpot
46,370,024,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 46,370,024,000đ
Giải nhất 5 số 41 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,735 300.000
Giải ba 3 số 27,071 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 05-11-2023
01 13 16 18 23 25
Giá trị Jackpot
41,347,137,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 41,347,137,000đ
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,176 300.000
Giải ba 3 số 20,837 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 03-11-2023
02 07 09 13 22 38
Giá trị Jackpot
36,816,190,500đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 36,816,190,500đ
Giải nhất 5 số 40 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,708 300.000
Giải ba 3 số 25,289 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 01-11-2023
01 03 15 16 23 28
Giá trị Jackpot
34,834,282,500đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 34,834,282,500đ
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,456 300.000
Giải ba 3 số 24,163 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 29-10-2023
05 07 15 21 32 45
Giá trị Jackpot
32,603,524,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 32,603,524,000đ
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,220 300.000
Giải ba 3 số 20,921 30.000

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số