XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 19-11-2023
01 03 19 20 26 34
Giá trị Jackpot
79,611,327,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 79,611,327,000đ
Giải nhất 5 số 47 10.000.000
Giải nhì 4 số 2,073 300.000
Giải ba 3 số 35,516 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 17-11-2023
16 20 25 26 36 41
Giá trị Jackpot
71,959,468,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 71,959,468,000đ
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,791 300.000
Giải ba 3 số 33,459 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 15-11-2023
02 03 12 16 30 37
Giá trị Jackpot
64,531,119,500đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 64,531,119,500đ
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 2,145 300.000
Giải ba 3 số 36,946 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 12-11-2023
02 04 10 15 27 31
Giá trị Jackpot
57,741,013,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 57,741,013,000đ
Giải nhất 5 số 38 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,980 300.000
Giải ba 3 số 31,624 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 10-11-2023
01 04 10 13 14 44
Giá trị Jackpot
52,013,662,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 52,013,662,000đ
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,691 300.000
Giải ba 3 số 28,670 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 08-11-2023
07 20 23 27 31 33
Giá trị Jackpot
46,370,024,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 46,370,024,000đ
Giải nhất 5 số 41 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,735 300.000
Giải ba 3 số 27,071 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 05-11-2023
01 13 16 18 23 25
Giá trị Jackpot
41,347,137,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 41,347,137,000đ
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,176 300.000
Giải ba 3 số 20,837 30.000

Màn hình dọc xổ số

youtube xổ số tuấn vũ