XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 11-07-2024
01 02 11 21 22 23 26
Giá trị Jackpot 1
126,939,109,350
Giá trị Jackpot 2
4,518,167,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 126,939,109,350
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,518,167,100
Giải nhất 5 số 55 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,686 500.000
Giải ba 3 số 31,945 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 09-07-2024
06 08 09 28 33 53 10
Giá trị Jackpot 1
119,737,487,100
Giá trị Jackpot 2
3,717,986,850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 119,737,487,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,717,986,850
Giải nhất 5 số 15 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,735 500.000
Giải ba 3 số 35,548 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 06-07-2024
08 10 12 22 25 55 52
Giá trị Jackpot 1
113,275,605,450
Giá trị Jackpot 2
1,767,804,975
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 113,275,605,450
Jackpot 2 5 số + 1* 2 1,767,804,975
Giải nhất 5 số 33 40.000.000
Giải nhì 4 số 1,607 500.000
Giải ba 3 số 32,178 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 04-07-2024
10 19 20 29 34 41 08
Giá trị Jackpot 1
108.455.115.900
Giá trị Jackpot 2
3.556.097.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 108.455.115.900
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.556.097.400
Giải nhất 5 số 21 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.287 500.000
Giải ba 3 số 27.533 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 29-06-2024
11 15 32 34 46 48 47
Giá trị Jackpot 1
94.939.428.000
Giá trị Jackpot 2
5.994.603.600
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 94.939.428.000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.994.603.600
Giải nhất 5 số 15 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.055 500.000
Giải ba 3 số 22.771 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 27-06-2024
07 21 22 41 43 46 32
Giá trị Jackpot 1
87.506.345.100
Giá trị Jackpot 2
5.168.705.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 87.506.345.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.168.705.500
Giải nhất 5 số 21 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.017 500.000
Giải ba 3 số 21.877 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 25-06-2024
01 05 09 13 18 27 08
Giá trị Jackpot 1
80.672.952.450
Giá trị Jackpot 2
4.409.439.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 80.672.952.450
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.409.439.650
Giải nhất 5 số 22 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.434 500.000
Giải ba 3 số 27.369 50.000

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số