XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 14-11-2023
04 09 12 15 22 38 40
Giá trị Jackpot 1
34.196.392.650
Giá trị Jackpot 2
4.030.215.300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 34.196.392.650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.030.215.300
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 754 500.000
Giải ba 3 số 13.994 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 11-11-2023
02 03 04 19 41 42 23
Giá trị Jackpot 1
32.810.830.500
Giá trị Jackpot 2
3.876.263.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 32.810.830.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.876.263.950
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 461 500.000
Giải ba 3 số 10.208 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 09-11-2023
08 17 24 34 39 48 44
Giá trị Jackpot 1
31.420.540.650
Giá trị Jackpot 2
3.721.787.300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31.420.540.650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.721.787.300
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 429 500.000
Giải ba 3 số 9.408 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 07-11-2023
12 18 20 28 35 52 25
Giá trị Jackpot 1
35.075.545.050
Giá trị Jackpot 2
3.563.949.450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 1 35.075.545.050
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.563.949.450
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 616 500.000
Giải ba 3 số 12.286 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 04-11-2023
14 35 37 47 48 50 42
Giá trị Jackpot 1
33.414.096.900
Giá trị Jackpot 2
3.379.344.100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 33.414.096.900
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.379.344.100
Giải nhất 5 số 4 40.000.000
Giải nhì 4 số 410 500.000
Giải ba 3 số 9.029 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 02-11-2023
09 15 17 21 26 36 13
Giá trị Jackpot 1
31.605.069.000
Giá trị Jackpot 2
3.178.341.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31.605.069.000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.178.341.000
Giải nhất 5 số 3 40.000.000
Giải nhì 4 số 544 500.000
Giải ba 3 số 11.173 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 31-10-2023
10 16 17 28 37 42 43
Giá trị Jackpot 1
173.149.875.300
Giá trị Jackpot 2
3.727.385.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 1 173.149.875.300
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.727.385.950
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.613 500.000
Giải ba 3 số 33.139 50.000

Màn hình dọc xổ số

youtube xổ số tuấn vũ