XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 29-06-2024
11 15 32 34 46 48 47
Giá trị Jackpot 1
94.939.428.000
Giá trị Jackpot 2
5.994.603.600
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 94.939.428.000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.994.603.600
Giải nhất 5 số 15 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.055 500.000
Giải ba 3 số 22.771 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 27-06-2024
07 21 22 41 43 46 32
Giá trị Jackpot 1
87.506.345.100
Giá trị Jackpot 2
5.168.705.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 87.506.345.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.168.705.500
Giải nhất 5 số 21 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.017 500.000
Giải ba 3 số 21.877 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 25-06-2024
01 05 09 13 18 27 08
Giá trị Jackpot 1
80.672.952.450
Giá trị Jackpot 2
4.409.439.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 80.672.952.450
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.409.439.650
Giải nhất 5 số 22 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.434 500.000
Giải ba 3 số 27.369 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 22-06-2024
17 25 31 35 41 42 36
Giá trị Jackpot 1
76.722.113.100
Giá trị Jackpot 2
3.970.457.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 76.722.113.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.970.457.500
Giải nhất 5 số 29 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.120 500.000
Giải ba 3 số 21.119 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 20-06-2024
01 10 29 34 43 55 49
Giá trị Jackpot 1
74.105.630.400
Giá trị Jackpot 2
3.679.737.200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 74.105.630.400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.679.737.200
Giải nhất 5 số 16 40.000.000
Giải nhì 4 số 956 500.000
Giải ba 3 số 19.508 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 18-06-2024
20 23 27 36 38 44 52
Giá trị Jackpot 1
70.914.719.100
Giá trị Jackpot 2
3.325.191.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 70.914.719.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.325.191.500
Giải nhất 5 số 21 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.184 500.000
Giải ba 3 số 22.913 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 13-06-2024
08 39 45 47 49 51 16
Giá trị Jackpot 1
64.999.817.400
Giá trị Jackpot 2
3.634.822.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 64.999.817.400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.634.822.650
Giải nhất 5 số 16 40.000.000
Giải nhì 4 số 789 500.000
Giải ba 3 số 16.402 50.000

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số