XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

KẾT QUẢ MAX3D PRO
08/ 06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
136
153
2 Tỷ ...
Giải nhất
991
418
409
474
30Tr ...
Giải nhì
567
850
761
965
558
820
10Tr ...
Giải ba
270
948
619
761
174
726
606
215
4Tr ...
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr ...
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr ...
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K ...
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K ...
KẾT QUẢ MAX3D PRO
06/ 06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
412
067
2 Tỷ 1
Giải nhất
769
978
451
534
30Tr 1
Giải nhì
685
712
879
199
914
591
10Tr 2
Giải ba
163
285
670
985
409
422
192
641
4Tr 5
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 60
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 462
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,348
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
04/ 06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
962
746
2 Tỷ ...
Giải nhất
396
725
629
412
30Tr ...
Giải nhì
789
208
483
895
611
473
10Tr ...
Giải ba
256
869
927
146
380
620
510
756
4Tr ...
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr ...
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr ...
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K ...
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K ...
KẾT QUẢ MAX3D PRO
01/ 06 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
657
097
2 Tỷ 0
Giải nhất
376
177
121
555
30Tr 0
Giải nhì
156
113
102
211
715
629
10Tr 8
Giải ba
952
976
288
461
568
932
789
399
4Tr 27
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 74
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 463
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 6,241
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
30/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
479
372
2 Tỷ 0
Giải nhất
517
809
163
624
30Tr 2
Giải nhì
161
880
695
616
381
585
10Tr 10
Giải ba
703
500
777
075
045
576
749
246
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 60
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 769
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,682
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 1
KẾT QUẢ MAX3D PRO
28/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
343
229
2 Tỷ 0
Giải nhất
258
218
479
835
30Tr 14
Giải nhì
426
018
238
899
964
521
10Tr 5
Giải ba
220
318
632
953
416
541
388
204
4Tr 14
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 67
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 703
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,844
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
25/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
371
239
2 Tỷ 0
Giải nhất
270
633
859
723
30Tr 0
Giải nhì
070
392
525
784
621
024
10Tr 5
Giải ba
437
934
699
041
464
657
518
090
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 35
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 407
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 3,564
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số