Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Bắc => Bấm Xem!..Còn nữa đến xổ số Miền Bắc

Lịch Xổ Số Miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: Xổ Số Hà Nội (xshn).

- Thứ Ba: Xổ Số Quảng Ninh (xsqn).

- Thứ Tư: Xổ Số Bắc Ninh (xsbn).

- Thứ Năm: Xổ Số Hà Nội (xshn).

- Thứ Sáu: Xổ Số Hải Phòng (xshp).

- Thứ Bảy: Xổ Số Nam Định (xsnd).

- Chủ Nhật: Xổ Số Thái Bình (xstb).

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số