XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

KẾT QUẢ MAX3D PRO
09/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
708
318
2 Tỷ 0
Giải nhất
829
129
658
303
30Tr 3
Giải nhì
948
779
654
305
979
562
10Tr 7
Giải ba
444
065
544
502
769
387
019
623
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 44
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 416
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,167
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
04/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
065
126
2 Tỷ 0
Giải nhất
985
109
063
245
30Tr 1
Giải nhì
999
515
784
363
532
363
10Tr 16
Giải ba
162
623
706
017
886
955
594
124
4Tr 5
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 53
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 472
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,045
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
02/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
570
644
2 Tỷ 0
Giải nhất
953
783
470
534
30Tr 0
Giải nhì
108
204
963
902
431
461
10Tr 3
Giải ba
399
829
924
073
199
888
031
504
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 29
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 448
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,300
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
30/ 04 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
434
589
2 Tỷ 0
Giải nhất
207
666
550
769
30Tr 1
Giải nhì
714
141
297
511
335
490
10Tr 2
Giải ba
931
972
028
205
758
129
943
786
4Tr 0
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 33
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 637
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,499
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
27/ 04 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
588
222
2 Tỷ ...
Giải nhất
768
165
325
637
30Tr ...
Giải nhì
665
928
874
989
889
878
10Tr ...
Giải ba
628
294
533
192
789
184
139
041
4Tr ...
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr ...
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr ...
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K ...
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K ...
KẾT QUẢ MAX3D PRO
25/ 04 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
785
881
2 Tỷ 1
Giải nhất
527
989
510
208
30Tr 3
Giải nhì
782
497
912
448
341
428
10Tr 6
Giải ba
850
437
124
464
388
970
426
031
4Tr 3
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 49
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 623
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,518
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 1
KẾT QUẢ MAX3D PRO
23/ 04 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
783
576
2 Tỷ 0
Giải nhất
096
551
049
163
30Tr 1
Giải nhì
871
561
568
012
084
031
10Tr 1
Giải ba
165
889
604
000
434
351
800
772
4Tr 15
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 55
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 562
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,005
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số