XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 05-06-2024
11 25 28 33 34 45
Giá trị Jackpot
28.609.380.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 28.609.380.500
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.172 300.000
Giải ba 3 số 20.654 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 02-06-2024
02 07 13 23 25 45
Giá trị Jackpot
24.397.894.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 24.397.894.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.280 300.000
Giải ba 3 số 20.952 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 29-05-2024
04 21 25 27 35 39
Giá trị Jackpot
20.570.219.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 20.570.219.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.113 300.000
Giải ba 3 số 19.594 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 26-05-2024
04 09 11 14 19 27
Giá trị Jackpot
18.585.169.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 18.585.169.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.412 300.000
Giải ba 3 số 22.096 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 24-05-2024
02 14 15 17 23 40
Giá trị Jackpot
16.892.502.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 16.892.502.000
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 996 300.000
Giải ba 3 số 17.103 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 19-05-2024
05 19 25 35 37 39
Giá trị Jackpot
13.304.746.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.304.746.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.563 300.000
Giải ba 3 số 21.877 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 17-05-2024
08 22 27 29 39 43
Giá trị Jackpot
69.796.747.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 69.796.747.000
Giải nhất 5 số 59 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.803 300.000
Giải ba 3 số 41.364 30.000

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số