XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 12-05-2024
03 05 06 09 32 45
Giá trị Jackpot
56.872.464.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 56.872.464.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.925 300.000
Giải ba 3 số 34.750 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 10-05-2024
12 13 31 38 42 43
Giá trị Jackpot
53.511.343.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 53.511.343.500
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.662 300.000
Giải ba 3 số 30.583 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 08-05-2024
02 10 13 22 30 34
Giá trị Jackpot
50.378.948.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 50.378.948.500
Giải nhất 5 số 40 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.854 300.000
Giải ba 3 số 28.756 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 05-05-2024
10 12 14 16 21 39
Giá trị Jackpot
47.438.133.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 47.438.133.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.624 300.000
Giải ba 3 số 27.795 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 03-05-2024
01 13 14 21 27 43
Giá trị Jackpot
44.647.657.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 44.647.657.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.461 300.000
Giải ba 3 số 24.441 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 01-05-2024
07 09 17 20 25 29
Giá trị Jackpot
41.717.518.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 41.717.518.000
Giải nhất 5 số 46 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.840 300.000
Giải ba 3 số 29.082 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 28-04-2024
01 13 14 22 23 37
Giá trị Jackpot
39.429.278.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 39.429.278.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.497 300.000
Giải ba 3 số 24.885 30.000

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số