XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 04-05-2024
05 27 35 45 49 55 18
Giá trị Jackpot 1
58.191.976.650
Giá trị Jackpot 2
5.173.135.400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 58.191.976.650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5.173.135.400
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.120 500.000
Giải ba 3 số 17.823 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 02-05-2024
30 32 33 36 42 48 18
Giá trị Jackpot 1
55.439.469.300
Giá trị Jackpot 2
4.867.301.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 55.439.469.300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.867.301.250
Giải nhất 5 số 10 40.000.000
Giải nhì 4 số 597 500.000
Giải ba 3 số 14.270 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 30-04-2024
13 16 26 46 49 54 08
Giá trị Jackpot 1
52.411.684.800
Giá trị Jackpot 2
4.530.880.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 52.411.684.800
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.530.880.750
Giải nhất 5 số 17 40.000.000
Giải nhì 4 số 774 500.000
Giải ba 3 số 15.862 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 27-04-2024
07 12 38 43 48 55 08
Giá trị Jackpot 1
49.665.978.300
Giá trị Jackpot 2
4.225.802.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 49.665.978.300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.225.802.250
Giải nhất 5 số 23 40.000.000
Giải nhì 4 số 896 500.000
Giải ba 3 số 18.181 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 25-04-2024
13 19 27 38 41 54 46
Giá trị Jackpot 1
47.354.753.100
Giá trị Jackpot 2
3.968.999.450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 47.354.753.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.968.999.450
Giải nhất 5 số 23 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.049 500.000
Giải ba 3 số 20.236 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 23-04-2024
01 34 39 40 49 53 09
Giá trị Jackpot 1
45.053.287.500
Giá trị Jackpot 2
3.713.281.050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 45.053.287.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.713.281.050
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 758 500.000
Giải ba 3 số 17.482 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 20-04-2024
02 06 35 43 45 47 14
Giá trị Jackpot 1
41.561.844.600
Giá trị Jackpot 2
3.325.342.950
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 41.561.844.600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.325.342.950
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 670 500.000
Giải ba 3 số 15.900 50.000

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số