XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 04-06-2024
01 02 07 10 13 19 24
Giá trị Jackpot 1
54.037.387.650
Giá trị Jackpot 2
3.553.778.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 54.037.387.650
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.553.778.750
Giải nhất 5 số 18 40.000.000
Giải nhì 4 số 1.221 500.000
Giải ba 3 số 21.813 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 01-06-2024
06 24 30 31 47 49 01
Giá trị Jackpot 1
51.723.546.150
Giá trị Jackpot 2
3.296.685.250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 51.723.546.150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.296.685.250
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 706 500.000
Giải ba 3 số 14.445 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 28-05-2024
01 25 29 37 40 54 50
Giá trị Jackpot 1
47.522.322.750
Giá trị Jackpot 2
4.503.972.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 47.522.322.750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.503.972.650
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 628 500.000
Giải ba 3 số 15.067 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 25-05-2024
15 22 38 39 43 53 20
Giá trị Jackpot 1
44.500.277.100
Giá trị Jackpot 2
4.168.189.800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 44.500.277.100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.168.189.800
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 547 500.000
Giải ba 3 số 12.607 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 23-05-2024
08 12 42 47 51 52 36
Giá trị Jackpot 1
42.733.638.750
Giá trị Jackpot 2
3.971.896.650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42.733.638.750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.971.896.650
Giải nhất 5 số 11 40.000.000
Giải nhì 4 số 627 500.000
Giải ba 3 số 14.273 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 11-05-2024
19 23 25 43 46 54 42
Giá trị Jackpot 1
31.730.182.500
Giá trị Jackpot 2
3.192.242.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 31.730.182.500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.192.242.500
Giải nhất 5 số 12 40.000.000
Giải nhì 4 số 546 500.000
Giải ba 3 số 11.770 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 09-05-2024
03 16 21 36 37 40 31
Giá trị Jackpot 1
62.575.096.350
Giá trị Jackpot 2
5.660.148.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 1 62.575.096.350
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5.660.148.700
Giải nhất 5 số 66 40.000.000
Giải nhì 4 số 888 500.000
Giải ba 3 số 17.709 50.000

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số