XỔ SỐ Đà Lạt

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Trung » Bấm Xem!...Còn nữa đến xổ số Đà Lạt
XỔ SỐ Đà Lạt
19/05 2024
Chủ nhật
G.Tám
30
G.Bảy
870
G.Sáu
4800
8581
4675
G.Năm
6613
G.Tư
69737
34840
05977
49809
71819
49963
81092
G.Ba
19097
22620
G.Nhì
52264
G.Nhất
01582
ĐB
589920
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Đà Lạt
12/05 2024
Chủ nhật
G.Tám
95
G.Bảy
901
G.Sáu
4400
7284
1929
G.Năm
5223
G.Tư
22228
16211
04594
34530
08717
47073
23945
G.Ba
49583
58467
G.Nhì
54817
G.Nhất
70574
ĐB
009572
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Đà Lạt
05/05 2024
Chủ nhật
G.Tám
81
G.Bảy
071
G.Sáu
7791
6716
0619
G.Năm
0729
G.Tư
03690
36668
24818
29385
97498
74126
45674
G.Ba
96906
82717
G.Nhì
42881
G.Nhất
59969
ĐB
464482
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Đà Lạt
28/04 2024
Chủ nhật
G.Tám
45
G.Bảy
385
G.Sáu
9419
3968
7767
G.Năm
3804
G.Tư
47234
88428
23559
28890
83511
84330
75588
G.Ba
53523
71430
G.Nhì
19365
G.Nhất
33160
ĐB
602561
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Đà Lạt
21/04 2024
Chủ nhật
G.Tám
55
G.Bảy
479
G.Sáu
2453
4322
1306
G.Năm
2498
G.Tư
54298
13270
90278
98628
96553
75497
73180
G.Ba
05091
80815
G.Nhì
29338
G.Nhất
72773
ĐB
371556
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Đà Lạt
14/04 2024
Chủ nhật
G.Tám
69
G.Bảy
430
G.Sáu
8257
9803
2443
G.Năm
4284
G.Tư
38574
44245
48870
87723
71693
58307
59692
G.Ba
66042
54083
G.Nhì
31036
G.Nhất
97301
ĐB
402478
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Đà Lạt
07/04 2024
Chủ nhật
G.Tám
20
G.Bảy
240
G.Sáu
3617
4062
1303
G.Năm
2573
G.Tư
76443
71727
48113
31320
94754
91950
37220
G.Ba
17890
89761
G.Nhì
00643
G.Nhất
04717
ĐB
535569
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Đà Lạt
31/03 2024
Chủ nhật
G.Tám
83
G.Bảy
806
G.Sáu
3008
1451
1399
G.Năm
4659
G.Tư
47667
12951
18384
03317
47157
78019
44199
G.Ba
06396
64197
G.Nhì
65562
G.Nhất
25042
ĐB
721159
Chúc Bạn Có Số May Mắn

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số