XỔ SỐ Sóc Trăng

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Trung » Bấm Xem!...Còn nữa đến xổ số Sóc Trăng
XỔ SỐ Sóc Trăng
29/11 2023
Thứ tư
G.Tám
65
G.Bảy
178
G.Sáu
4003
5892
0070
G.Năm
5968
G.Tư
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
G.Ba
88869
94860
G.Nhì
35061
G.Nhất
76555
ĐB
531531
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Sóc Trăng
22/11 2023
Thứ tư
G.Tám
31
G.Bảy
366
G.Sáu
5310
0424
3016
G.Năm
4812
G.Tư
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
G.Ba
57308
67141
G.Nhì
30522
G.Nhất
10681
ĐB
107700
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Sóc Trăng
15/11 2023
Thứ tư
G.Tám
27
G.Bảy
298
G.Sáu
6959
3103
4846
G.Năm
9805
G.Tư
71031
49325
41957
64763
19714
77118
48648
G.Ba
20451
58587
G.Nhì
10456
G.Nhất
33800
ĐB
341328
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Sóc Trăng
08/11 2023
Thứ tư
G.Tám
34
G.Bảy
672
G.Sáu
6281
3032
0371
G.Năm
4789
G.Tư
34933
47817
75718
43158
64538
05372
33345
G.Ba
35193
52039
G.Nhì
56237
G.Nhất
05680
ĐB
449099
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Sóc Trăng
01/11 2023
Thứ tư
G.Tám
16
G.Bảy
833
G.Sáu
2976
1706
4388
G.Năm
8588
G.Tư
88682
72502
27546
16702
36831
62989
06517
G.Ba
09982
07470
G.Nhì
29674
G.Nhất
59251
ĐB
713125
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Sóc Trăng
25/10 2023
Thứ tư
G.Tám
18
G.Bảy
389
G.Sáu
6853
0238
7419
G.Năm
0486
G.Tư
24377
68834
61625
62838
67163
56869
49398
G.Ba
79773
40365
G.Nhì
91041
G.Nhất
23143
ĐB
300191
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Sóc Trăng
18/10 2023
Thứ tư
G.Tám
10
G.Bảy
754
G.Sáu
4415
9447
2636
G.Năm
7380
G.Tư
92550
01122
72791
39788
68306
56386
44189
G.Ba
53589
64948
G.Nhì
96631
G.Nhất
39413
ĐB
717533
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Sóc Trăng
11/10 2023
Thứ tư
G.Tám
69
G.Bảy
248
G.Sáu
4924
2841
7660
G.Năm
8465
G.Tư
35923
35902
07437
52229
83406
44333
55607
G.Ba
42009
68239
G.Nhì
82345
G.Nhất
75993
ĐB
464744
Chúc Bạn Có Số May Mắn

Màn hình dọc xổ số

youtube xổ số tuấn vũ