XỔ SỐ Hậu Giang

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Trung » Bấm Xem!...Còn nữa đến xổ số Hậu Giang
XỔ SỐ Hậu Giang
18/05 2024
Thứ bảy
G.Tám
39
G.Bảy
518
G.Sáu
6869
0462
4179
G.Năm
6816
G.Tư
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
G.Ba
60300
86797
G.Nhì
90943
G.Nhất
46806
ĐB
713531
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Hậu Giang
11/05 2024
Thứ bảy
G.Tám
25
G.Bảy
330
G.Sáu
2567
4125
9496
G.Năm
8184
G.Tư
76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
G.Ba
88761
77071
G.Nhì
29621
G.Nhất
31196
ĐB
218726
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Hậu Giang
04/05 2024
Thứ bảy
G.Tám
73
G.Bảy
261
G.Sáu
3034
3324
7499
G.Năm
1895
G.Tư
25137
98526
77310
64973
71839
74169
55811
G.Ba
44760
13019
G.Nhì
53430
G.Nhất
72502
ĐB
757837
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Hậu Giang
27/04 2024
Thứ bảy
G.Tám
69
G.Bảy
993
G.Sáu
7339
7987
1499
G.Năm
9151
G.Tư
47952
32248
43941
02885
99864
70263
64589
G.Ba
53000
72959
G.Nhì
32650
G.Nhất
04301
ĐB
751084
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Hậu Giang
20/04 2024
Thứ bảy
G.Tám
74
G.Bảy
120
G.Sáu
5138
8801
1977
G.Năm
9248
G.Tư
87608
22870
94632
63082
31680
54883
59307
G.Ba
48928
39716
G.Nhì
36843
G.Nhất
89532
ĐB
271154
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Hậu Giang
13/04 2024
Thứ bảy
G.Tám
09
G.Bảy
340
G.Sáu
5973
6277
3360
G.Năm
6713
G.Tư
78008
77319
22015
91623
53666
18511
31915
G.Ba
29616
97767
G.Nhì
59938
G.Nhất
66351
ĐB
282175
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Hậu Giang
06/04 2024
Thứ bảy
G.Tám
92
G.Bảy
681
G.Sáu
1590
4393
1640
G.Năm
6705
G.Tư
83752
96341
51505
62116
33665
78124
65630
G.Ba
69431
30679
G.Nhì
13064
G.Nhất
01145
ĐB
970856
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Hậu Giang
30/03 2024
Thứ bảy
G.Tám
89
G.Bảy
943
G.Sáu
8382
9789
0065
G.Năm
7150
G.Tư
80945
91961
56360
37093
03631
59727
34193
G.Ba
11254
20733
G.Nhì
07838
G.Nhất
42046
ĐB
378947
Chúc Bạn Có Số May Mắn

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số