XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Power 6/55

- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 30-11-2023
09 13 21 28 50 54 51
Giá trị Jackpot 1
46.969.203.000
Giá trị Jackpot 2
4.086.792.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 46.969.203.000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4.086.792.750
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 562 500.000
Giải ba 3 số 12.592 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 28-11-2023
10 24 47 48 52 55 28
Giá trị Jackpot 1
44.717.168.550
Giá trị Jackpot 2
3.836.566.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 44.717.168.550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.836.566.700
Giải nhất 5 số 7 40.000.000
Giải nhì 4 số 527 500.000
Giải ba 3 số 11.951 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 25-11-2023
07 09 10 17 25 53 49
Giá trị Jackpot 1
42.235.023.000
Giá trị Jackpot 2
3.560.772.750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 42.235.023.000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.560.772.750
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 687 500.000
Giải ba 3 số 14.059 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 23-11-2023
04 06 26 33 52 55 15
Giá trị Jackpot 1
40.785.765.150
Giá trị Jackpot 2
3.399.744.100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 40.785.765.150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.399.744.100
Giải nhất 5 số 5 40.000.000
Giải nhì 4 số 413 500.000
Giải ba 3 số 9.819 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ ba, ngày 21-11-2023
03 07 16 37 39 51 09
Giá trị Jackpot 1
38.984.117.250
Giá trị Jackpot 2
3.199.561.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 38.984.117.250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3.199.561.000
Giải nhất 5 số 8 40.000.000
Giải nhì 4 số 608 500.000
Giải ba 3 số 12.852 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ bảy, ngày 18-11-2023
01 07 10 14 28 29 02
Giá trị Jackpot 1
37.188.068.250
Giá trị Jackpot 2
3.137.295.700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 37.188.068.250
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3.137.295.700
Giải nhất 5 số 13 40.000.000
Giải nhì 4 số 667 500.000
Giải ba 3 số 12.430 50.000
- Xổ số tự chọn Power 6/55
Kết quả xổ số tự chọn Power 6/55 - Thứ năm, ngày 16-11-2023
03 05 10 18 44 49 28
Giá trị Jackpot 1
35.952.406.950
Giá trị Jackpot 2
4.225.328.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số 0 35.952.406.950
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4.225.328.000
Giải nhất 5 số 3 40.000.000
Giải nhì 4 số 461 500.000
Giải ba 3 số 10.564 50.000

Màn hình dọc xổ số

youtube xổ số tuấn vũ