KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Bắc » Bấm Xem!...Còn nữa đến xổ số Miền Bắc
21/05 2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
Thứ ba Quảng Ninh
ĐB 3-10-8-11-17-20-9-19MK
55200
G.Nhất
18539
G.Nhì
69018
79701
G.Ba
77775
27106
44932
69463
49358
74462
G.Tư
6188
9885
3428
9737
G.Năm
1245
1061
4589
0309
8867
2047
G.Sáu
832
502
909
G.Bảy
79
73
50
87
Chúc Bạn Có Số May Mắn
14/05 2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
Thứ ba Quảng Ninh
ĐB 14-13-6-11-5-19-10-20MB
16880
G.Nhất
28703
G.Nhì
39525
63916
G.Ba
15096
08691
26638
16518
93526
28481
G.Tư
8610
7148
0858
1031
G.Năm
1597
2914
5213
4645
6661
9199
G.Sáu
934
848
328
G.Bảy
66
63
45
65
Chúc Bạn Có Số May Mắn
07/05 2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
Thứ ba Quảng Ninh
ĐB 7-5-13-12-6-15-10-8LT
12317
G.Nhất
81118
G.Nhì
75679
55486
G.Ba
53640
11641
98550
51697
35757
58353
G.Tư
4876
8039
6393
9366
G.Năm
1073
9098
6376
6149
3473
0458
G.Sáu
004
560
330
G.Bảy
28
17
01
22
Chúc Bạn Có Số May Mắn
30/04 2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
Thứ ba Quảng Ninh
ĐB 2-8-4-10-1-20-17-12LK
44624
G.Nhất
05886
G.Nhì
75181
44812
G.Ba
09211
39887
51882
98592
13100
35623
G.Tư
3810
5366
3352
3783
G.Năm
9442
7335
4865
8702
9454
0153
G.Sáu
064
111
819
G.Bảy
47
59
54
28
Chúc Bạn Có Số May Mắn
23/04 2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
Thứ ba Quảng Ninh
ĐB 16-14-3-9-8-7-10-4LB
12681
G.Nhất
26928
G.Nhì
84568
79326
G.Ba
60597
77441
98277
62191
30322
97918
G.Tư
5890
9394
6338
8901
G.Năm
4916
9771
1007
2806
5292
8652
G.Sáu
815
466
192
G.Bảy
33
16
08
17
Chúc Bạn Có Số May Mắn

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số