XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max 3D

KẾT QUẢ MAX 3D
29/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
060
547
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
107
769
393
440
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
721
268
294
998
441
589
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
407
816
383
517
520
137
667
071
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 43 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 41 Giải nhất - 40Tr 2
Giải nhì - 210Tr 55 Giải nhì - 10Tr 0
Giải ba - 100K 60 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 33
Giải năm - 150K 396
Giải sáu - 40K 3513
KẾT QUẢ MAX 3D
27/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
785
326
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
731
900
114
569
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
927
778
163
849
794
885
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
420
419
191
028
846
219
305
881
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 18 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 60 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 78 Giải nhì - 10Tr 3
Giải ba - 100K 103 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 30
Giải năm - 150K 553
Giải sáu - 40K 4646
KẾT QUẢ MAX 3D
24/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
473
651
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
729
892
759
119
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
874
374
751
096
524
661
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
590
367
059
147
714
707
220
808
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 20 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 54 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 59 Giải nhì - 10Tr 2
Giải ba - 100K 142 Giải ba - 5Tr 4
Giải tư - 1Tr 25
Giải năm - 150K 425
Giải sáu - 40K 3052
KẾT QUẢ MAX 3D
22/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
655
117
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
380
461
759
111
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
078
842
520
432
275
829
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
039
510
371
629
487
099
098
383
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 127 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 36 Giải nhất - 40Tr 0
Giải nhì - 210Tr 58 Giải nhì - 10Tr 0
Giải ba - 100K 148 Giải ba - 5Tr 3
Giải tư - 1Tr 25
Giải năm - 150K 307
Giải sáu - 40K 2650
KẾT QUẢ MAX 3D
20/ 11 2023
Max 3D Số Quay Thưởng Max 3D+
Đặc biệt
1Tr
757
497
Đặc biệt
1Tỷ
Giải nhất
350K
893
924
026
698
Giải nhất
40Tr
Giải nhì
210K
201
546
464
225
120
861
Giải nhì
10Tr
Giải ba
100K
250
913
819
798
228
205
008
025
Giải ba
5Tr
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba Giải tư
1Tr
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt Giải năm
150K
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba Giải sáu
40K
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D MAX 3D+
Giải thưởng SL Giải Giải thưởng SL Giải
Đặc biệt - 1Tr 17 Đặc biệt - 1Tỷ 0
Giải nhất - 350Tr 37 Giải nhất - 40Tr 3
Giải nhì - 210Tr 125 Giải nhì - 10Tr 15
Giải ba - 100K 108 Giải ba - 5Tr 5
Giải tư - 1Tr 55
Giải năm - 150K 488
Giải sáu - 40K 4905

Màn hình dọc xổ số

youtube xổ số tuấn vũ