XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 19-05-2024
05 19 25 35 37 39
Giá trị Jackpot
13.304.746.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13.304.746.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.563 300.000
Giải ba 3 số 21.877 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 17-05-2024
08 22 27 29 39 43
Giá trị Jackpot
69.796.747.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 69.796.747.000
Giải nhất 5 số 59 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.803 300.000
Giải ba 3 số 41.364 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 15-05-2024
03 11 13 21 24 34
Giá trị Jackpot
63.000.355.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 63.000.355.500
Giải nhất 5 số 42 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.255 300.000
Giải ba 3 số 37.624 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 12-05-2024
03 05 06 09 32 45
Giá trị Jackpot
56.872.464.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 56.872.464.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.925 300.000
Giải ba 3 số 34.750 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 10-05-2024
12 13 31 38 42 43
Giá trị Jackpot
53.511.343.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 53.511.343.500
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.662 300.000
Giải ba 3 số 30.583 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 08-05-2024
02 10 13 22 30 34
Giá trị Jackpot
50.378.948.500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 50.378.948.500
Giải nhất 5 số 40 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.854 300.000
Giải ba 3 số 28.756 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 05-05-2024
10 12 14 16 21 39
Giá trị Jackpot
47.438.133.000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 47.438.133.000
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.624 300.000
Giải ba 3 số 27.795 30.000

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số