XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Mega 6/45

- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 29-11-2023
09 22 24 32 38 39
Giá trị Jackpot
14,760,004,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 14,760,004,000đ
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 902 300.000
Giải ba 3 số 15,645 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 26-11-2023
04 06 15 23 25 36
Giá trị Jackpot
13,191,038,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,191,038,000đ
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,218 300.000
Giải ba 3 số 17,986 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 24-11-2023
05 18 22 34 41 45
Giá trị Jackpot
96,243,094,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 1 96,243,094,000đ
Giải nhất 5 số 70 10.000.000
Giải nhì 4 số 2,741 300.000
Giải ba 3 số 43,210 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 22-11-2023
15 18 20 23 37 39
Giá trị Jackpot
87,610,138,500đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 87,610,138,500đ
Giải nhất 5 số 81 10.000.000
Giải nhì 4 số 2,939 300.000
Giải ba 3 số 48,074 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Chủ nhật, ngày 19-11-2023
01 03 19 20 26 34
Giá trị Jackpot
79,611,327,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 79,611,327,000đ
Giải nhất 5 số 47 10.000.000
Giải nhì 4 số 2,073 300.000
Giải ba 3 số 35,516 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ sáu, ngày 17-11-2023
16 20 25 26 36 41
Giá trị Jackpot
71,959,468,000đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 71,959,468,000đ
Giải nhất 5 số 31 10.000.000
Giải nhì 4 số 1,791 300.000
Giải ba 3 số 33,459 30.000
- Xổ số tự chọn Mega 6/45
Kết quả xổ số tự chọn Mega 6/45 - Thứ tư, ngày 15-11-2023
02 03 12 16 30 37
Giá trị Jackpot
64,531,119,500đ
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 6 số 0 64,531,119,500đ
Giải nhất 5 số 36 10.000.000
Giải nhì 4 số 2,145 300.000
Giải ba 3 số 36,946 30.000

Màn hình dọc xổ số

youtube xổ số tuấn vũ