XỔ SỐ Trà Vinh

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Trung » Bấm Xem!...Còn nữa đến xổ số Trà Vinh
XỔ SỐ Trà Vinh
17/05 2024
Thứ sáu
G.Tám
95
G.Bảy
676
G.Sáu
6827
9830
1100
G.Năm
3459
G.Tư
67545
80521
87351
03600
43584
10154
41535
G.Ba
87882
85803
G.Nhì
72867
G.Nhất
87841
ĐB
141337
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Trà Vinh
10/05 2024
Thứ sáu
G.Tám
74
G.Bảy
101
G.Sáu
2049
6413
3260
G.Năm
0897
G.Tư
30057
97202
52250
68736
05314
54135
90392
G.Ba
92400
44999
G.Nhì
28939
G.Nhất
25181
ĐB
444642
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Trà Vinh
03/05 2024
Thứ sáu
G.Tám
54
G.Bảy
027
G.Sáu
0639
8684
7604
G.Năm
6315
G.Tư
41047
66629
72556
93538
76455
88793
36272
G.Ba
57779
89774
G.Nhì
89264
G.Nhất
34173
ĐB
054207
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Trà Vinh
26/04 2024
Thứ sáu
G.Tám
96
G.Bảy
241
G.Sáu
5618
0288
6622
G.Năm
8950
G.Tư
58829
77768
14294
04874
86162
33932
94038
G.Ba
15186
73581
G.Nhì
63932
G.Nhất
20566
ĐB
213526
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Trà Vinh
19/04 2024
Thứ sáu
G.Tám
31
G.Bảy
367
G.Sáu
9654
5774
5762
G.Năm
0659
G.Tư
87482
57835
32409
85068
70706
29152
72005
G.Ba
74256
31489
G.Nhì
62100
G.Nhất
38926
ĐB
538064
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Trà Vinh
12/04 2024
Thứ sáu
G.Tám
11
G.Bảy
903
G.Sáu
3696
5933
9675
G.Năm
4534
G.Tư
08480
14737
07640
05585
53127
38267
61679
G.Ba
34032
85367
G.Nhì
61060
G.Nhất
27288
ĐB
940953
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Trà Vinh
05/04 2024
Thứ sáu
G.Tám
57
G.Bảy
501
G.Sáu
0138
8365
4855
G.Năm
1587
G.Tư
90618
88286
15180
90339
13766
40157
09247
G.Ba
93508
17819
G.Nhì
33188
G.Nhất
28309
ĐB
687319
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Trà Vinh
29/03 2024
Thứ sáu
G.Tám
99
G.Bảy
457
G.Sáu
5903
5521
4493
G.Năm
1580
G.Tư
16283
77152
87544
07747
57557
29021
54532
G.Ba
27094
42375
G.Nhì
05410
G.Nhất
05632
ĐB
693262
Chúc Bạn Có Số May Mắn

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số