XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

KẾT QUẢ MAX3D PRO
17/ 10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
532
085
2 Tỷ 0
Giải nhất
615
065
555
937
30Tr 1
Giải nhì
721
703
902
843
209
352
10Tr 11
Giải ba
151
397
718
306
017
457
760
194
4Tr 5
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 38
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 494
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4139
KẾT QUẢ MAX3D PRO
14/ 10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
468
496
2 Tỷ 0
Giải nhất
512
820
328
913
30Tr 1
Giải nhì
022
161
074
072
329
019
10Tr 0
Giải ba
263
793
508
770
313
892
896
894
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 32
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 642
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4084
KẾT QUẢ MAX3D PRO
12/ 10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
039
748
2 Tỷ 0
Giải nhất
140
413
173
357
30Tr 0
Giải nhì
746
324
985
122
389
389
10Tr 0
Giải ba
852
410
631
594
138
585
412
706
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 30
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 374
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4800
KẾT QUẢ MAX3D PRO
10/ 10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
884
242
2 Tỷ 0
Giải nhất
338
455
069
442
30Tr 1
Giải nhì
466
622
249
075
744
321
10Tr 8
Giải ba
834
467
723
386
214
603
746
671
4Tr 8
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 44
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 480
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4407
KẾT QUẢ MAX3D PRO
05/ 10 2023
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
416
406
2 Tỷ 0
Giải nhất
526
474
913
646
30Tr 2
Giải nhì
494
876
392
197
787
356
10Tr 1
Giải ba
917
028
172
184
765
244
039
254
4Tr 3
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 0
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 28
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 343
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 4248

Màn hình dọc xổ số

youtube xổ số tuấn vũ