XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Max3D Pro

KẾT QUẢ MAX3D PRO
18/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
837
331
2 Tỷ 0
Giải nhất
138
416
422
735
30Tr 1
Giải nhì
382
896
979
359
593
845
10Tr 2
Giải ba
012
045
372
082
894
860
075
736
4Tr 5
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 40
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 505
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,887
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
11/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
407
473
2 Tỷ 1
Giải nhất
726
627
024
275
30Tr 10
Giải nhì
654
132
172
200
337
833
10Tr 30
Giải ba
422
523
380
635
269
965
722
047
4Tr 16
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 107
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 511
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,449
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
09/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
708
318
2 Tỷ 0
Giải nhất
829
129
658
303
30Tr 3
Giải nhì
948
779
654
305
979
562
10Tr 7
Giải ba
444
065
544
502
769
387
019
623
4Tr 4
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 44
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 416
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,167
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
04/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
065
126
2 Tỷ 0
Giải nhất
985
109
063
245
30Tr 1
Giải nhì
999
515
784
363
532
363
10Tr 16
Giải ba
162
623
706
017
886
955
594
124
4Tr 5
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 53
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 472
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 5,045
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0
KẾT QUẢ MAX3D PRO
02/ 05 2024
Giải Số quay thưởng Giá trị SL
Đặc biệt
570
644
2 Tỷ 0
Giải nhất
953
783
470
534
30Tr 0
Giải nhì
108
204
963
902
431
461
10Tr 3
Giải ba
399
829
924
073
199
888
031
504
4Tr 6
ĐB Phụ Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay 400Tr 29
Giải tư Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1Tr 448
Giải năm Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt 100K 4,300
Giải sáu Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba 40K 0

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số