XỔ SỐ TP Hồ Chí Minh

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Trung » Bấm Xem!...Còn nữa đến xổ số TP Hồ Chí Minh
XỔ SỐ TP Hồ Chí Minh
29/05 2023
Thứ hai
G.Tám
50
G.Bảy
453
G.Sáu
9927
2176
1003
G.Năm
8051
G.Tư
67589
09910
66017
14590
01912
81722
52246
G.Ba
66390
40716
G.Nhì
87280
G.Nhất
58068
ĐB
124399
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ TP Hồ Chí Minh
27/05 2023
Thứ bảy
G.Tám
63
G.Bảy
260
G.Sáu
6879
4846
9181
G.Năm
6545
G.Tư
87137
11858
58616
28538
19370
22517
87915
G.Ba
55682
86425
G.Nhì
56854
G.Nhất
80920
ĐB
467972
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ TP Hồ Chí Minh
22/05 2023
Thứ hai
G.Tám
34
G.Bảy
678
G.Sáu
8750
4913
1502
G.Năm
8154
G.Tư
04335
96482
17857
69373
48065
15443
90554
G.Ba
57542
10898
G.Nhì
67849
G.Nhất
71714
ĐB
940078
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ TP Hồ Chí Minh
20/05 2023
Thứ bảy
G.Tám
58
G.Bảy
857
G.Sáu
9295
0434
3996
G.Năm
5267
G.Tư
59261
04060
18199
20318
00961
91005
58028
G.Ba
21244
92475
G.Nhì
65847
G.Nhất
27333
ĐB
921019
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ TP Hồ Chí Minh
15/05 2023
Thứ hai
G.Tám
81
G.Bảy
314
G.Sáu
1166
3706
6901
G.Năm
3434
G.Tư
24648
55019
29755
76145
18552
65173
10335
G.Ba
17355
91438
G.Nhì
80802
G.Nhất
56292
ĐB
054090
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ TP Hồ Chí Minh
13/05 2023
Thứ bảy
G.Tám
99
G.Bảy
989
G.Sáu
4106
4451
2033
G.Năm
7150
G.Tư
64425
60618
32023
86786
87397
67483
86697
G.Ba
81874
44529
G.Nhì
62399
G.Nhất
96075
ĐB
135994
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ TP Hồ Chí Minh
08/05 2023
Thứ hai
G.Tám
33
G.Bảy
214
G.Sáu
0745
6624
9846
G.Năm
4615
G.Tư
27323
01912
45702
79912
30681
94109
59890
G.Ba
55907
49526
G.Nhì
72503
G.Nhất
12451
ĐB
127663
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ TP Hồ Chí Minh
06/05 2023
Thứ bảy
G.Tám
64
G.Bảy
284
G.Sáu
9051
4766
1537
G.Năm
3461
G.Tư
33185
49717
47461
41498
84549
42624
87138
G.Ba
18991
97545
G.Nhì
58384
G.Nhất
55773
ĐB
899797
Chúc Bạn Có Số May Mắn

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số