XỔ SỐ Thừa T. Huế

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Trung » Bấm Xem!...Còn nữa đến xổ số Thừa T. Huế
XỔ SỐ Thừa T. Huế
20/05 2024
Thứ hai
G.Tám
70
G.Bảy
752
G.Sáu
3013
4086
4063
G.Năm
7389
G.Tư
53544
85692
72355
98587
70963
64750
71274
G.Ba
07107
87710
G.Nhì
94924
G.Nhất
65869
ĐB
054991
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Thừa T. Huế
19/05 2024
Chủ nhật
G.Tám
45
G.Bảy
065
G.Sáu
8325
7038
7818
G.Năm
6295
G.Tư
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
G.Ba
93142
44156
G.Nhì
99655
G.Nhất
85188
ĐB
979256
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Thừa T. Huế
13/05 2024
Thứ hai
G.Tám
55
G.Bảy
407
G.Sáu
4297
4184
8988
G.Năm
7379
G.Tư
98980
81357
70272
88941
42974
56165
31277
G.Ba
39837
47361
G.Nhì
87666
G.Nhất
84587
ĐB
941762
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Thừa T. Huế
12/05 2024
Chủ nhật
G.Tám
80
G.Bảy
500
G.Sáu
3517
2598
9571
G.Năm
1009
G.Tư
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
G.Ba
15218
85265
G.Nhì
36444
G.Nhất
31072
ĐB
643774
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Thừa T. Huế
06/05 2024
Thứ hai
G.Tám
99
G.Bảy
276
G.Sáu
7586
2026
7012
G.Năm
2105
G.Tư
16852
86399
63155
63208
71169
65552
80855
G.Ba
52964
82007
G.Nhì
94928
G.Nhất
34087
ĐB
643466
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Thừa T. Huế
05/05 2024
Chủ nhật
G.Tám
03
G.Bảy
464
G.Sáu
2328
3434
2479
G.Năm
2768
G.Tư
04149
71021
60761
79639
27052
43770
85010
G.Ba
29451
20215
G.Nhì
67574
G.Nhất
81306
ĐB
942752
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Thừa T. Huế
29/04 2024
Thứ hai
G.Tám
03
G.Bảy
833
G.Sáu
3109
6649
3232
G.Năm
0003
G.Tư
87122
44417
27555
37153
95896
74588
17115
G.Ba
58607
68578
G.Nhì
02619
G.Nhất
00306
ĐB
983217
Chúc Bạn Có Số May Mắn
XỔ SỐ Thừa T. Huế
28/04 2024
Chủ nhật
G.Tám
99
G.Bảy
367
G.Sáu
3379
6745
1788
G.Năm
5510
G.Tư
85199
32981
07262
27351
66376
57914
43806
G.Ba
41302
17205
G.Nhì
98934
G.Nhất
90731
ĐB
645478
Chúc Bạn Có Số May Mắn

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số