KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Bắc » Bấm Xem!...Còn nữa đến xổ số Miền Bắc
30/11 2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
Thứ năm Hà Nội
ĐB 2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK
07426
G.Nhất
98379
G.Nhì
36655
42158
G.Ba
20547
19426
60986
16887
53632
79116
G.Tư
8229
9619
1705
7002
G.Năm
2436
1281
6999
0144
7407
1184
G.Sáu
391
898
713
G.Bảy
73
07
13
43
Chúc Bạn Có Số May Mắn
27/11 2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
Thứ hai Hà Nội
ĐB 12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF
84757
G.Nhất
74703
G.Nhì
11900
12554
G.Ba
19791
04270
46759
59547
46181
41018
G.Tư
6537
8278
2059
1059
G.Năm
3927
1272
4079
5403
1036
9546
G.Sáu
292
100
737
G.Bảy
77
10
86
17
Chúc Bạn Có Số May Mắn
23/11 2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
Thứ năm Hà Nội
ĐB 6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA
57999
G.Nhất
27345
G.Nhì
57014
50063
G.Ba
32466
88975
22112
69463
62612
65221
G.Tư
2456
8073
1231
9668
G.Năm
0256
0729
5497
2958
5424
4777
G.Sáu
068
473
251
G.Bảy
01
62
16
10
Chúc Bạn Có Số May Mắn
20/11 2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
Thứ hai Hà Nội
ĐB 16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX
49071
G.Nhất
99401
G.Nhì
21782
88421
G.Ba
20081
95632
13518
48191
49925
22550
G.Tư
6986
8728
3505
6493
G.Năm
2182
4299
3534
5389
7960
6436
G.Sáu
260
949
169
G.Bảy
92
67
88
72
Chúc Bạn Có Số May Mắn
16/11 2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
Thứ năm Hà Nội
ĐB 12BS-17BS-11BS-9BS-8BS-15BS-5BS-14BS
54869
G.Nhất
34677
G.Nhì
80583
17410
G.Ba
12119
75379
69729
45196
06463
06180
G.Tư
9936
0565
5964
1109
G.Năm
7356
9273
1879
6015
4125
3336
G.Sáu
959
344
804
G.Bảy
36
20
73
21
Chúc Bạn Có Số May Mắn

Màn hình dọc xổ số

youtube xổ số tuấn vũ