KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội

Đang tường thuật trực tiếp KQXS Miền Bắc » Bấm Xem!...Còn nữa đến xổ số Miền Bắc
20/05 2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
Thứ hai Hà Nội
ĐB 17-6-9-1-2-19-8-3MH
05966
G.Nhất
60275
G.Nhì
72725
90891
G.Ba
56652
91186
16367
64845
09049
06322
G.Tư
0220
6622
9353
0452
G.Năm
9510
9372
3898
4781
9369
2390
G.Sáu
695
561
208
G.Bảy
24
50
89
52
Chúc Bạn Có Số May Mắn
16/05 2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
Thứ năm Hà Nội
ĐB 17-2-13-9-1-19-12-4MD
61034
G.Nhất
71290
G.Nhì
62348
50106
G.Ba
88442
20468
98125
52900
60651
31992
G.Tư
2338
9068
9944
8906
G.Năm
2052
1282
6872
1395
3593
8574
G.Sáu
165
824
844
G.Bảy
30
92
09
25
Chúc Bạn Có Số May Mắn
13/05 2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
Thứ hai Hà Nội
ĐB 15-1-9-3-4-17-7-14MA
84396
G.Nhất
64440
G.Nhì
12844
84462
G.Ba
39690
88306
54902
80590
37165
66935
G.Tư
3100
7913
8862
4260
G.Năm
8127
9549
6572
7683
7337
1419
G.Sáu
007
667
359
G.Bảy
63
62
20
26
Chúc Bạn Có Số May Mắn
09/05 2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
Thứ năm Hà Nội
ĐB 5-8-3-9-20-15-6-10LV
60325
G.Nhất
15349
G.Nhì
32360
62341
G.Ba
75210
62356
51398
75745
57573
85987
G.Tư
1468
8155
2344
3177
G.Năm
4101
1314
6459
5476
3361
9112
G.Sáu
358
053
489
G.Bảy
34
30
62
71
Chúc Bạn Có Số May Mắn
06/05 2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
Thứ hai Hà Nội
ĐB 1-4-18-11-19-9-20-17LS
87661
G.Nhất
22441
G.Nhì
18944
47884
G.Ba
62669
61032
64782
29258
00675
55196
G.Tư
6456
6301
0711
9193
G.Năm
5000
1334
5056
5124
3581
8603
G.Sáu
322
497
371
G.Bảy
45
32
98
67
Chúc Bạn Có Số May Mắn

Màn hình dọc xổ số

youtube kết quả xổ số